CZone nadzorni sustav s Simrad integracijom i sustav punjenja za gliser

Objavljeno u Sustavi
CZone nadzorni sustav s Simrad integracijom i sustav punjenja za gliser

Komponente sustava

  • Marinco CZone Meter Interface modul za nadzor stanja baterija
  • Marinco CZone Signal interface za nadzor stanja tankova
  • Marinco 701 baterijske sklopke
  • Mastervolt ChargeMaster 12/70-3 punjač
  • Mastervolt AGM 12/130Ah baterije za startanje motora
  • Mastervolt Gel MVG 12/140Ah baterije za servis
  • Mastervolt BI1202 diodni izolatori
  • Mastervolt 12/300 inverter

Glavna nit vodilja ovog projekta je bila klijentova želja da ima potpuni nadzor svog plovila na Simrad NSS12 navigacijskom ekranu, uključujući navigaciju, nadzor baterija, tankova i parametara motora. Simrad ekrani imaju ugrađenu podršku za CZone u softveru te je spajanje jednostavno putem NMEA2000 mreže. Komunikacija s motorima ide također preko NMEA2000 mreže tje NSS12 sposoban i čitate te paramtere.

CZone Meter Interface je spojen tako da mjeri napon obje motorne baterije te ima potpuni nadzor servisne baterije, što uključuje napon, struju, kapacitet, preostalo vrijeme itd.

CZone Signal Interface je spojen da nadzire dva tanka goriva i jedan tank svježe vode putem standardnih VDO davača.

Startne baterije su Mastervolt AGM baterije koji imaju duži životni vijek od baterija s tekućim elektrolitom te jako veliki CCA.
Servisne baterije su Mastervolt MVG gel baterije koje imaju izuetno dug životni vijek što ih čini idealnim za servisnu primjenu.
Svaka baterija ima svoju Marinco 701 baterijsku sklopku, te je dodana još jedna baterijska sklopka za paralelno spajanje dva motorna baterijska seta u slučaju nužde

Kada je brod spojen na kopno punjenje je preko Mastervolt ChargeMaster 12/70-3 punjača koji ima jedan glavni izlaz od 70A koji puni servisne baterije te dva pomoćna izlaza od po 10A koji održavaju motorne baterije
Kada motori rade, tada je punjenje baterije putem alternatora na svakom motora i 2 BI1202 baterijska izolatora. Alternatori i izolatori su spojeni tako da svaki motor puni svoju startnu bateriju te oba pune servisnu bateriju.

Za 230V potrebe kada brod nije spojen na kopno se brine jedan AC Master 12/300 inverter s 300W konstantne snage, i 600W peak snage. Inverter ima čisti sinusni izlaz tako da sva oprema spojena na njega će raditi bez ikakvog problema.

Back to top